სამედიცინო სტაციონარში განთავსება​

სამედიცინო სტაციონარში განთავსება​

სტაციონარული მომსახურება – ჩვენ ვუზრუნველყოფთ მაღალი ხარისხის, პაციენტზე ორიენტირებულ სტაციონარულ მკურნალობას. მაღალკვალიფიცირებული პერსონალი უახლესი ტექნოლოგიების საშუალებით დაგეხმარებათ სწრაფ გამოჯანმრთელებაში. Geoassistance-ს კოორდინატორები და სამედიცინო პერსონალი საჭიროების მიხედვით გადაგამისამართებენ თქვენთვის შესაბამის დაწესებულებაში. ჩვენი კომპანია უზრუნველყოფს ყველა ფორმალური საკითხის მოგვარებას და საგარანტიო წერილის გაცემას, შესაბამისად პაციენტებს არ მოუწევთ პირადი ანგარიშსწორება და თავიდან აიცილებენ გაუთვალისწინებელ ხარჯებს.

სერვისები