ამბულატორიული მომსახურება​

ამბულატორიული მომსახურება​

ამბულატორიული მომსახურება – ჩვენ შეგვიძლია ვუზრუნველყოთ თქვენი ამბულატორიული მომსახურება მთელი საქართველოს მასშტაბით, მასში შედის: სხვადასხვა სპეციალისტთან კონსულტაცია, დიაგნოსტიკა, დაკვირვება, მკურნალობა და რეაბილიტაცია. ყველა ეს პროცესი  მოიცავს თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიებსა და პროცედურებს.

სერვისები