24 საათიანი ქოლ-ცენტრი

24 საათიანი ქოლ-ცენტრი

ცხელი ხაზის მომსახურება - მაღალკვალიფიციური ოპერატორები ნებისმიერ დროს მზად არიან გაგიწიონ დახმარება სხვადასხვა ენაზე

სერვისები