პრეჰოსპიტალური დახმარების ცენტრი

პრეჰოსპიტალური დახმარების ცენტრი

პრეჰოსპიტალური დახმარების ცენტრი – სასწრაფო სამედიცინო მომსახურებას გაგიწევენ მაღალკვალიფიციური პროფესიონალები, რომლებთაც ამ სფეროში მუშაობის არაერთწლიანი გამოცდილება აქვთ. კატასტროფის ცენტრის მანქანები აღჯჭურვილია პაციენტისათვის პირველადი დახმარების გაწევისათვის საჭირო ყველა ტექნიკითა და ხელსაწყოთი, ხოლო პაციენტის ჯანმრთელობაზე ორიენტირებული სამედიცინო პროფესიონალი დროულად გაგიწევთ  დახმარებას. გარდა ამისა ვუზრუნველყოფთ სხვადასხვა სიმძიმის პაციენტების უსაფრთხო ტრანსფერს.

პროვაიდერები